Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

De Raad voor Vorming & Toerusting nodigt alle ouders, grootouders, clubleiding en belangstellenden uit voor een thema-avond:20181114 RVT opvoeden
Woensdagavond 14 november in Welgelegen,
Inloop: 19.30 uur (aanvang 19.45)

Bert Reinds (orthopedagoog, schrijver, coach en spreker) verzorgt een lezing over het thema:

Het hart van opvoeden.

Kinderen tot bloei brengen: welke (groot)ouder wil dat niet? Hoe mooi is het als het zijn unieke talenten ontplooit en opgroeit tot een volwassene die vrede heeft met God, zichzelf en zijn naasten?
Een prachtig perspectief, maar de opvoedpraktijk is vaak anders.
We zijn allemaal druk, tijd en aandacht zijn schaars, terwijl we diep van binnen wel weten: juist dát is nodig om kinderen te begeleiden naar de volwassenheid.

Tijdens de thema-avond ‘het hart van opvoeden’ maakt Bert Reinds je bewust van wat de kern van opvoeden is. Hij laat je nadenken over de vraag waar je kind ten diepste behoefte aan heeft: echt, authentiek contact met jou.
Mag je kind of kleinkind op jou rekenen?

De Raad voor Vorming & Toerusting
- Jan Steenbergen
- Joke Ekelmans
- Renske Baars
- William van de Vrugt
- ds. C.A. van der Graaf