Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Slot Zeist luchtfotoDAGTOCHT ‘HERNHUTTERS EN SLOT ZEIST’ -  zaterdag 26 mei 2018

De reiscommissie heeft al een aantal weken geleden een nieuwe dagtocht aangekondigd voor het voorjaar van 2018! Dit keer een wat rustiger en voordeliger programma, maar niet minder mooi en boeiend! De bestemming is Zeist.
We worden bij aankomst in Zeist ontvangen met koffie en koek. Daarna krijgen we een rondleiding bij de Hernhutters – bezichtiging van o.a. kerk, pleinen en begraafplaats.
Na het ochtendprogramma kunnen we lunchen in Het Koetshuis.
's Middags gaan we naar Slot Zeist voor een Gilderondleiding. Slot Zeist wordt wel "Het Nederlandse Versailles" genoemd. We bezoeken er ook de beeldentuin en de slottuin. We kunnen het middagprogramma afsluiten met koffie en/of thee in de brasserie van Slot Zeist.
Zie voor meer info bijvoorbeeld www.slotzeist.nl en www.ebgzeist.nl

We vertrekken om 9.00 uur bij Welgelegen en de verwachte terugkomst in Heerde is rond 17.30 uur.
De kosten bedragen € 42,50 p.p.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze mooie dagtocht! We hebben minimaal 40 deelnemers nodig om deze door te kunnen laten gaan. Vragen en opgave graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 mei a.s. bij "reiscommissie@hervormdheerde.nl" of telefonisch bij Joke Ekelmans op nummer 0578 696746.

DE HERNHUTTERS

De Evangelische Broedergemeente (Unitas Fratrum), waarvan de leden ook wel de Hernhutters of de Moravische Broeders worden genoemd, zijn een piëtistische opwekkingsbeweging daterend uit de eerste helft van de 18e eeuw. De geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente gaat zelfs terug tot op Johannes Hus, die in 1415 in Konstanz als ketter werd verbrand.

De drijvende kracht achter de Evangelische Broedergemeente was Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760). De Broedergemeente is in 1722 door hem gesticht, toen hij voor enkele vervolgde Moravische broeders op zijn landgoed Berthelsdorf (Saksen/Duitsland) de kolonie Herrnhut bouwde. Hij stelde zijn beweging "unter des Herrn Hut" (onder de hoede van de Heer) vandaar ook de naam van deze beweging. Von Zinzendorf was wars van allerlei onenigheid over dogmatische geloofspunten en wilde terug naar een levend en oprecht geloof in de Heer Jezus Christus. In hun spiritualiteit en liturgie is de rol van muziek bijzonder groot. Omdat hun geloofsbelijdenis niet werd "gedekt" door de Lutherse, Katholieke of een andere door de overheid aanvaarde belijdenis, waren de leden van de gestichte Broedergemeenten steeds weer mikpunt van uitsluiting en soms ook vervolging.

Von Zinzendorf maakte vele reizen door Europa ter verspreiding van het Evangelie. Nadat hij in 1736 naar Nederland was gekomen en enkele doopsgezinden zich bij hem hadden aangesloten, vestigden de Hernhutters zich met toestemming van de Heer van Zeist, Cornelis Schellinger in 1745 in de tuinen van Slot Zeist. Daar ontstonden het Broeder- en Zusterplein, waar heden ten dage nog het in 1768 gebouwde kerkgebouw van de Broedergemeente Zeist staat. De archieven van de Nederlandse tak van dit kerkgenootschap bevinden zich te Utrecht bij Het Utrechts Archief, met daarbij ook vele historische muziekpartituren.

In Nederland is de Broedergemeente vooral bekend geworden door het in 1793 opgerichte Zeister Zendingsgenootschap dat o.a. zendingswerk ging verrichten in Suriname. Ongeveer 40% van de creolen in Suriname is lid van de Evangelische Broedergemeente. Ook internationaal doen de Moravische broeders veel aan zendingswerk. In 2010 hadden de Broedergemeenten wereldwijd ca 985.000 leden in 30 landen, waarvan ruim driekwart in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.

De Hernhutters zijn in Europa verdeeld over drie kerkprovincies: Tsjechië, Groot-Brittannië en Continentaal Europa (Duitsland, Nederland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië). De grootste gemeenschappen zijn te vinden in Nederland en Duitsland. De continentale gemeenten in Europa tellen samen ca. 22.000 leden.

In Nederland heeft de Broedergemeente vooral veel aanhang onder Surinaamse Nederlanders. Er zijn o.a. gemeenten in Amsterdam , Arnhem, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zeist.

Met vriendelijke groet,

Reiscommissie Hervormd Heerde
(Onderdeel van de Raad voor Vorming & Toerusting),
Joke Ekelmans, Arie Keizer, Annie Reil en Hennie de Vos