Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

4 Mei samenkomst gezamenlijke kerken Heerde
Geef vrijheid door: “Het jaar van verzet”!

HEERDE – Naar goede gewoonte zullen de gezamenlijke kerken in Heerde op 4 mei, voorafgaand aan de herdenking bij het monument, om 19:00 uur een samenkomst hebben in de Johanneskerk in Heerde. Dit jaar gaan ds. Jaap Camer en ds. Rien Mulder voor in een dienst met als thema: Geef vrijheid door: “Het jaar van verzet”! Dit is het jaarthema gekozen door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Er is samenzang en muzikale medewerking van Anjo van Werven begeleid door Wilco Veldkamp. Het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van politieke partijen en diverse instanties hebben de goede gewoonte deze samenkomst bij te wonen en na afloop in stoet te lopen naar het monument bij het raadhuis voor de herdenkingsplechtigheid. Iedereen is van harte uitgenodigd aan te sluiten in de samenkomst en de herdenking.

Over het jaarthema
Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en de verhalen van verzetsstrijders kunnen ons helpen reflecteren op en leren omgaan met de vraagstukken van nu. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. Er was sprake van willekeur, vervolging, terreur en moord. Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor de rechten van anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid. Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? Deze historische en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van Verzet.

Noot voor de redactie:
Meer info over het jaarthema https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthema-2018/jaar-van-verzet