Hervormde Gemeente Heerde - Welgelegen

Hier vind je meer informatie over Welgelegen

Het jeugdcentrum Welgelegen is ontstaan op 10 juli 1957. Op die dag verrichte Ds. Muurling de officiele opening temidden van de jeugdclubs. Voor die tijd werd door de gemeente gebruik gemaakt van het CJV gebouw op het dorp. Omdat deze ruimte te klein was voor het jeugdwerk heeft CJV overleg gehouden met de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente wat te doen. Aangezien toen het gebouw Welgelegen te koop stond is men tot aankoop overgegaan en hebben kerkvoogdij en CJV samen het gebouw verbouwd en opnieuw ingericht.

Na 15 jaar jeugdwerk bleek het gebouw te klein om alle jongeren te kunnen huisvesten tijdens de cluburen en is besloten tot een uitbreiding met een grote zaal en daaronder 2 jeugdkelders. Deze verbouwing werd voltooid in 1974 en op 2 mei werd de heropening feestelijk gevierd. De jongste verbouwing werd in 2008 voltooid. Bij deze verbouwing werd de entree geheel vernieuwd. De toegang tot de kelders en de garderobe werd ondergebracht in de prachtige met glas opgetrokken vernieuwde entree. Alle voorzieningen werden voor zover van toepassing aangepast aan de eisen van de tijd ( brandwering, toiletten). De noordelijke muur van de Grote Zaal werd ook aangepast wegens de aangebouwde entree/ garderobe.

welgelegen heerde collage

CJV gebouw     Welgelegen 1950   Opening 10 juli 1957   Welgelegen 1974  Welgelegen heden