Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’ (Mattheus 5: 16)

Op zo een tekst als hierboven kun je heerlijk ‘kauwen’ om de betekenis ervan te vinden. Kauwt u met me mee? Eerst maar even vanaf vers 1 tot en met 16 gelezen. Vragen komen naar boven. Tot wie spreekt Jezus deze woorden? Uit het begin van hoofdstuk 5 blijkt dat Hij ze tot zijn leerlingen richt. Ook ik zie mezelf als een leerling van Jezus, dus ik moet me deze woorden ook zelf aantrekken.

‘Laat zo uw licht schijnen …’ Welk licht? De woorden ‘Ik ben het Licht der wereld’, schieten mij te binnen. En daarnaast woorden uit een lied: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ en een stukje verderop in dat lied: ‘Schijn in mij, schijn door mij’. Ik moet dus het licht van Christus laten schijnen. Het is niet mijn eigen licht, het is Zijn licht.

Voor wie moet ik dat licht laten zien? ‘… voor de mensen’. Welke mensen? Voor alle mensen, maar het is vakantietijd dus laat ik eens uitgaan van de mensen die ik tijdens de vakantie ontmoet. Maar waarom en hoe moet ik dat licht dan laten schijnen. De tekst geeft het antwoord: ‘opdat zij uw goede werken zien’. Dus ik laat het licht zien als ik goede werken doe. Maar wat zijn dan volgens de Bijbel ‘goede werken’? Er is natuurlijk dat grote gebod: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’. Als ik dat dus doe, dan laat ik goede werken zien. Hoe laat ik nu zien dat ik God liefheb, bv. op de camping? Ik moet me er niet voor schamen uit de bijbel te lezen en te bidden voor het eten, ook al zien en horen anderen dat. En ik mag toch ook mijn liefde voor God in een lied laten horen? Het hoeft niet overdreven te zijn, maar ik hoef dat licht ook niet onder een ‘korenmaat’ (vers 15) te zetten. En de liefde tot mijn naaste? Even koffiezetten terwijl mijn buren hun tent opzetten. En waaruit blijkt meer liefde tot mijn naaste, dan wanneer ik hem of haar, misschien wel hortend en stotend, vertel waarom ik uit de bijbel lees, bid en zing.

Maar wat is dan het uiteindelijke doel? Dat ik een pluimpje van hen krijg omdat ik goede werken doe? Nee, het uiteindelijke doel geeft de tekst ook weer aan: ‘opdat zij … uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’ Daar gaat het dus om, dat God al de eer krijgt. De eer, zowel in mijn leven als in het leven van hen voor wie ik het licht mag laten schijnen.. Al kauwend kom ik uit bij dat oude vertrouwde liedje:

‘Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.

En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn,

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.’

 1. Timmer
 1. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 2. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 3. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 4. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 5. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 6. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 7. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 8. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 9. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 10. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 11. Meditatie 22-11-2019: Troost
 12. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 13. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 14. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 15. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 16. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 17. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 18. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 19. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 20. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 21. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 22. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 23. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 24. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 25. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 26. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 27. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 28. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 29. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 30. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 31. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 32. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 33. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 34. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 35. Meditatie: rust nemen
 36. Meditatie: Schade en drek
 37. Meditatie: Stof van de rabbi
 38. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 39. Meditatie: ' Geloven '.
 40. Meditatie: Paaspower
 41. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 42. Meditatie: Beloning na beproeving
 43. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 44. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente