Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

Onze tijd in Gods hand

“In Uw hand liggen mijn lot en mijn leven”. (Psalm 31:16)
Koning David, die deze woorden door de Heilige Geest geschreven heeft, wijst ons op een beslissende waarheid in zijn en in ons leven: Mijn tijd is in de hand van de levende God.
Dat geldt voor het begin van mijn leven: Hij alleen is Schepper van alles wat leeft en schenkt ons het leven. Hij heeft ons in het leven geroepen. Nog voordat aarde en hemel geschapen zijn heeft Hij ons leven bepaald. Hij alleen gaat over elke dag en elk uur van ons leven en ons sterven. Wij mensen kunnen geen el toevoegen aan de lengte van ons leven. Ons leven, ons begin en ons einde, verjaardag en sterfdag, zijn in de hand van de levende God. David verwijst daarna ook in een andere psalm: “U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven., wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dag zeer goed. In het verborgene ben ik gemaakt, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten.” (Ps 139)

Dat is de waarheid van het leven voor alle mensen. Wij zijn geen toevallige speling van de natuur maar gewilde schepselen van de Schepper en Hij is Heer over leven en dood, tijd en eeuwigheid.
Belangrijk is het daarom niet zo te leven als de rijke dwaas in Lukas 12: 13-21.
Door het geloof mogen we zeggen: U bent mijn Heer, in Uw hand liggen mijn lot en mijn leven!
Wie met een gelovig hart God als Heer aanvaardt die mag vol van hoop leven, ook al is de laatste maanden veel ongewis geworden en is er ook voor de komende maanden veel onzeker.
David heeft vreselijke dingen moeten doorstaan: vervolgd door vijanden, verlies van lichamelijke krachten en veel verdriet. Dat brengt hij voor God in Psalm 31.

Maar ondanks dat is hij zich ten diepste bewust ervan dat niets buiten zijn God omgaat en dat zijn lot en zijn leven ligt in de handen van God. Omdat hij dat weet heeft hij troost en moed voor de toekomst. God is voor allen die in Hem geloven in Christus aan het kruis gegaan, heeft in liefde tot hen zijn handen laten doorboren, de handen die hemel en aarde gemaakt hebben, de handen die Hij beschermend en zegenend boven allen houdt die in Hem geloven.

Wanneer onze tijd in zijn handen hier op aarde eindigt dan schenkt de Here hen die Hem verwachten een nieuwe heerlijke tijd bij Hem. Zijn hand leidt de zijnen in heerlijke eeuwigheid.
Beleid jij het ook? Ik vertrouw op U, Here, in Uw hand liggen mijn lot en mijn leven!
Onze Here en Heiland, de God die je leven in zijn handen houdt zegene en behoede u en jou!
Ds. G.J. Röben

 

 1. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 2. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 3. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 4. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 5. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 6. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 7. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 8. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 9. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 10. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 11. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 12. Meditatie 22-11-2019: Troost
 13. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 14. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 15. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 16. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 17. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 18. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 19. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 20. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 21. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 22. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 23. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 24. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 25. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 26. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 27. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 28. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 29. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 30. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 31. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 32. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 33. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 34. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 35. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 36. Meditatie: rust nemen
 37. Meditatie: Schade en drek
 38. Meditatie: Stof van de rabbi
 39. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 40. Meditatie: ' Geloven '.
 41. Meditatie: Paaspower
 42. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 43. Meditatie: Beloning na beproeving
 44. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 45. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente