Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

 Wachtwoord…

“Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” 2 Petrus 3:13

Wij staan aan het begin van een nieuw jaar. Nu de eerste vaccins worden toegediend zijn de verwachtingen hoog gespannen… En ons verwachtingspatroon, door wie wordt dat bepaald? De tijdgeest heeft zijn boodschap. Maar dat is niet bepaald de belofte van God. De geest van de tijd is een waan. Het zijn droombeelden en hersenschimmen. Voor velen lijken geloof en kerk achterhaald, religie in het openbaar moet verboden worden, zeggen zij. De kerk is slechts bezig met een terugtocht. Het gebod van God is uit de tijd.
En zo kan ik nog wel even doorgaan in mineur…maar dat doe ik niet!

Het doet wel pijn, wanneer wij de spotters bezig horen, en in het openbaar de naam van God, van de Here Jezus horen misbruiken. Wij mogen weten, met verkregen inzicht, dat de geboren Koning der Joden de Koning van Gods Koninkrijk is. In Hem mogen door het geloof alle volken delen in de genade van verzoening en vrede. Wij vertrouwen op Gods belofte, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dat is het wachtwoord voor dit jaar: vertrouwen op Zijn belofte – verwachten!
Daar moeten wij ons als kerk, als gelovige in oefenen juist in onze tijd waarin zoveel vertrouwen geschaad is en wordt.
Vertrouwen: dat is je gedachten richten op God. Je oren niet laten hangen naar wat er allemaal geroepen wordt. Je laten leiden door Hem, die de leiding heeft, door zijn Heilige Geest. Verwachten, dat is overtuigd zijn van Hem, die het beloofd heeft. Je volstrekt door Hem in beslag laten nemen. Vertrouwen op God die trouw is. Omdat Hij trouw is, daarom alleen. Ook al ben ik het niet waard. Maar toch...

Vertrouwen op Zijn belofte. Gods beloften zijn boodschappen, die ons op het hart worden gelegd. Je kunt een boodschap aanhoren, en denken: leuk, maar niet zozeer voor mij. Dat past mij niet. Wie dat belooft, die ken ik niet. Een belofte, dat is een gerichte boodschap van God, die specifiek voor jou is. Als je een goede relatie met je ouders hebt, en een van hen belooft wat, dan neem je dat serieus. Je neemt het je vader of je moeder terecht kwalijk, als zij een belofte niet nakomen.

God is een God van beloften, met name in Jezus Christus komt dat naar voren. In Christus zijn al Gods beloften JA! Hij heeft ze onderbouwd, van geldigheidskracht voorzien door Zijn komst in de kribbe, door Zijn lijden en sterven voor ons, door Zijn offer. Hij is de zin van de geschiedenis, van heden en toekomst. Zijn belofte kun je nagaan in zijn Woord. Ik denk aan de profetie, ik denk aan de Openbaring van Johannes. De hele bijbel is het spoorboekje van Gods beloften. Je kunt daarin je weg aflezen, ook voor dit nieuwe jaar. Nu komt het erop aan… vertrouw je Hem?
Ds. G.J. Röben

 1. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 2. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 3. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 4. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 5. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 6. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 7. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 8. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 9. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 10. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 11. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 12. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 13. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 14. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 15. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 16. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 17. Meditatie 22-11-2019: Troost
 18. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 19. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 20. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 21. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 22. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 23. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 24. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 25. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 26. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 27. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 28. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 29. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 30. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 31. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 32. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 33. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 34. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 35. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 36. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 37. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 38. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 39. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 40. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 41. Meditatie: rust nemen
 42. Meditatie: Schade en drek
 43. Meditatie: Stof van de rabbi
 44. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 45. Meditatie: ' Geloven '.
 46. Meditatie: Paaspower
 47. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 48. Meditatie: Beloning na beproeving
 49. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 50. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente