Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

Op bergen en in dalen… ja overal is God!
Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. (Lucas 9 : 29)

In Lucas 9 komen we twee kanten van Jezus’ leven tegen. Twee kanten met elk zijn eigen beeld. Het ene beeld is gelijk aan de ‘top van de berg’ en het andere heeft alles met de ‘dalen tussen de bergen in’ te maken. Op de toppen van de bergen word je geconfronteerd met het licht van de zon. ’s Avonds wordt het bijzonder snel donker. De duisternis doet zijn intrede. Diezelfde toppen steken dreigend af tegen de lucht. Zo voel je je op de berg in de wolken, maar aan de voet van de berg dringt de kou van de schaduw tot op het diepst van je bestaan door.

Lucas 9 staat tussen de eerste en de tweede lijdensaankondiging in. In het eerste gedeelte neemt Jezus ons mee de berg op, waar een bijzondere ontmoeting plaatsvindt. Een ontmoeting met Mozes en Elia. In het tweede gedeelte neemt Jezus ons mee in de afdaling. In het dal ontmoeten we een zieke jongen en een wanhopige en machteloze vader. Hij is op zoek naar Jezus’ hulp. Jezus is met Zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem. Het is geen eenvoudige gang. Het lijden komt in zicht. Nu gaat Hij met drie van zijn discipelen -drie kroongetuigen: Petrus, Johannes en Jacobus- de berg op. Hij klimt op tot God! Bovengekomen sluit Jezus zijn ogen om met de Vader in gebed te gaan. En de discipelen? Die sluiten hun ogen niet, maar hun ogen vallen dicht! Geen gebed en geen gesprek met de Vader. Misschien kent u dit gevoel wel. ’s Avonds voor het slapen gaan nog even lezen uit de Bijbel en/of dagboekje en dan bidden. Maar, je bent slaperig! Door de slaap treden ze het licht niet binnen, door de duisternis van de gesloten ogen. Op de berg, maar toch in het donker.

Op de berg wordt Jezus van binnenuit, in verbondenheid met de Vader, verlicht. Een ‘veranderde aanblik van Jezus’ gezicht en zijn kleding stralend wit’. Terwijl Zijn kroongetuigen slapen, krijgt Hij twee hemelse paranimfen aangereikt. Mozes en Elia twee van de belangrijkste mensen uit het Oude Testament. Mozes als leider van het volk Israël, had tijdens de uittocht uit Egypte de wet van God ontvangen en met het volk gedeeld. Elia, een van de belangrijkste profeten, had telkens geprobeerd het volk Israël en haar koningen weer op het rechte pad te brengen. Hij staat symbool voor alle profeten die God heeft gezonden. Zij steunen Hem op weg naar Golgotha.

De discipelen worden wakker. Zonder het hemelse schouwspel te doorgronden wil Petrus de pinnen van wat gebeurt vast in de grond slaan! Handen uit de mouwen. Maar Petrus moet eerst luisteren! Uit de wolk klinkt een stem. Het is de stem van Gods betrokkenheid. “Dit is Mijn geliefde zoon, luister naar Hem!”
Jezus vervolgt zijn weg, gedragen door zijn Vader. Voor Hem ligt de ‘bergweg’ naar het hosanna; naar het zingende Jeruzalem. Maar daarachter ligt de ‘lijdensweg’ naar het dal van het lijden, dat uitmondt op Golgotha, waar het volk Hem laat kruisigen.
Hij daalde van de berg en kwam in het dal van onze werkelijkheid. Ook in het dal van Corona. Maar wél het dal van de lévende Christus, die weet wat we moeten doorstaan! Hem mogen we volgen ‘op bergen en in dalen’.


Ds. G.J. Röben

 1. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 2. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 3. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 4. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 5. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 6. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 7. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 8. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 9. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 10. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 11. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 12. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 13. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 14. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 15. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 16. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 17. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 18. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 19. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 20. Meditatie 22-11-2019: Troost
 21. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 22. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 23. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 24. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 25. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 26. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 27. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 28. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 29. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 30. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 31. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 32. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 33. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 34. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 35. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 36. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 37. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 38. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 39. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 40. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 41. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 42. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 43. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 44. Meditatie: rust nemen
 45. Meditatie: Schade en drek
 46. Meditatie: Stof van de rabbi
 47. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 48. Meditatie: ' Geloven '.
 49. Meditatie: Paaspower
 50. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 51. Meditatie: Beloning na beproeving
 52. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 53. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente