Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

Jezus zei tegen zijn leerlingen, staand op een heuvel in Galilea: ‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden (Matteüs 5:4).’

De Amerikaanse filosoof Nicolas Wolterstorff (geboren in 1932) staat bekend als één van de meest scherpzinnige christelijke denkers van zijn generatie. Samen met Alvin Plantinga baarde hij eind jaren 80 van de vorige eeuw veel opzien. Ze ontwikkelden een filosofisch betoog waarin ze stelden dat het bestaan van lijden en kwaad in de wereld geen overtuigend argument hoeft te zijn tegen het bestaan van een liefdevolle almachtige God. Ook veel atheïstische denkers werden door hun redenatie overtuigd van de juistheid van hun stelling. In dezelfde periode verloor hij een volwassen zoon door een ongeval. Hij schreef er een boekje over: ‘Klaagzang voor een zoon’. Ik geef jullie graag zijn overwegingen bij deze tekst van Jezus uit de bergrede door in deze tijd van passie en Pasen.

‘Zalig degene die treuren, gelukkig die huilen, heil aan hen met tranen in de ogen, hoeden af voor hen die lijden, duim omhoog voor de mensen met verdriet. Hoe vreemd, hoe ontzettend vreemd klinkt dat in onze oren. Wij zijn eerder geneigd om glimlachende mensen met succes gelukkig te prijzen; ‘Gelukkig zijn de winnaars’.

Waarom spreekt Jezus juist de treurenden zalig? (..) Zij zijn mensen die een glinstering hebben opgevangen van Gods nieuwe dag. Daarom hunkeren zij met heel hun hart naar het aanbreken van die jongste dag. Ze breken in tranen uit als ze geconfronteerd worden met de afwezigheid van dat nieuwe van God. Zij beseffen dat er in Gods rijk van vrede geen blinden meer zullen zijn en daarom breekt hun hart als ze een blinde zien. Zij worden vanbinnen verscheurd als ze iemand zien die honger lijdt, omdat ze weten dat er in Gods vrederijk niemand gebrek zal lijden. (..) Zij realiseren zich dat er in het Rijk van God niemand onderdrukt zal worden en daarom gaat het hen aan het hart als ze zien dat iemand wordt mishandeld. (..) Zij zijn mensen die beseffen dat er in Gods werkelijkheid geen plaats is ingeruimd voor dood en tranen en dat is de reden dat ze diep geraakt zijn als ze iemand zien rouwen over het verlies van een geliefde aan de dood.

De treurenden zijn ten diepste hunkerende visionairs. Deze mensen worden door Jezus gezegend. Hij prijst ze, Hij groet hen. Hij belooft ze dat de dag die nu nog ontbreekt en waar ze zo naar verlangen, zal aanbreken. Zij zullen worden getroost. (..) Jezus zegt: wees open voor de wonden van de wereld. Bedrijf rouw over menselijke rouw. Huil mee met het verdriet van mensen. Laat je raken door menselijke wonden. Doe dit in echter het vrolijke besef dat de dag van de vrede naderbij komt.’

Christus onze gekruisigde Heer verrees!
Ds. André van der Graaf

 1. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 2. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 3. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 4. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 5. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 6. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 7. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 8. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 9. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 10. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 11. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 12. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 13. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 14. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 15. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 16. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 17. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 18. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 19. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 20. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 21. Meditatie 22-11-2019: Troost
 22. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 23. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 24. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 25. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 26. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 27. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 28. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 29. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 30. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 31. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 32. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 33. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 34. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 35. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 36. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 37. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 38. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 39. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 40. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 41. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 42. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 43. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 44. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 45. Meditatie: rust nemen
 46. Meditatie: Schade en drek
 47. Meditatie: Stof van de rabbi
 48. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 49. Meditatie: ' Geloven '.
 50. Meditatie: Paaspower
 51. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 52. Meditatie: Beloning na beproeving
 53. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 54. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente