Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

Voor mijn dagelijkse morgengebed maak ik gebruik van een gebedssnoer. Al sinds de Middeleeuwen is het in de Rooms Katholieke kerk een veel gebruikt hulpmiddel bij het bidden, het staat daar bekend als het bidden van de ‘rozenkrans’. De oorsprong van het bidden met behulp van een gebedssnoer ligt waarschijnlijk nog veel verder terug in de geschiedenis. Ik heb mijn eigen protestantse variant bedacht, maar ben daar niet uniek in. Ook in onze hoek van de kerk is er de laatste jaren meer aandacht gekomen voor deze manier van bidden. Door de kraaltjes van de ketting door mijn vingers te laten gaan, ben ik mij bewuster van waar ik mee bezig ben. En het helpt me om aan mijn gebed een vaste structuur te geven.

De eerste tien kraaltjes van de ketting heb ik gereserveerd voor dankpunten. Elke morgen kies ik er zo bewust voor om eerst God te danken voor tien dingen die ik van Hem ontvang. Het helpt me om te beseffen dat ik eerst en vooral mag leven als geliefd kind van God. De liefde van God wordt in zoveel dingen weerspiegeld. Als je het maar wilt zien. Ik probeer het niet te groot te maken en zo concreet mogelijk te zijn. Juist in de kleine en voor mij gewone dingen wordt de liefde van God zichtbaar. Door het te benoemen word ik me er weer even van bewust. Niets is vanzelfsprekend of gewoon. Wat is er dat ik niet heb ontvangen? Door mijn kop koffie en boterhammetje heen vertelt God: ‘Ik heb je lief’. De warmte van een fris setje kleren helpt me te beseffen dat Hij mij koestert in zijn liefde. Het ritme van de dagelijkse morgenroutine spreken ook van de trouw van God. Hij loopt niet weg. Zijn liefde en vergeving voor mij staan als een huis. Als je goed luistert, zingt God ook door die alledaagse kleine dingen heen een lied van liefde. Ik kies ervoor om daar eerst naar te luisteren, want ik weet dat ik het anders heel snel vergeet.

In deze tijd waarin de coronacrisis alomtegenwoordig is, lijkt het me belangrijk om de dankbaarheid niet te vergeten. Ik las een tijdje geleden een zinnetje dat nog steeds met me mee gaat: ‘wij verlangen naar een kerk die uitstraalt dat de crisis bijzaak is.’ Kiezen voor dankbaarheid is een manier om dat uit te stralen. Niet om de crisis en het verdriet van mensen te bagatelliseren, maar wel om dit in het juiste perspectief te kunnen blijven zien. Er is meer dan de crisis. De liefde van God is er eerst. Die liefde is groter dan de crisis. Die liefde is sterker dan de crisis. De crisis gaat op een dag ook weer voorbij, de liefde blijft. Jezus bewees in dood en opstanding: de liefde van God is sterker dan de dood. Daarom kies ik elke dag opnieuw eerst voor dankbaarheid. Doe je mee?

 Ds. André van der Graaf

 1. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 2. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 3. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 4. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 5. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 6. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 7. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 8. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 9. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 10. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 11. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 12. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 13. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 14. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 15. Meditatie 22-11-2019: Troost
 16. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 17. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 18. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 19. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 20. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 21. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 22. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 23. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 24. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 25. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 26. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 27. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 28. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 29. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 30. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 31. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 32. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 33. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 34. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 35. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 36. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 37. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 38. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 39. Meditatie: rust nemen
 40. Meditatie: Schade en drek
 41. Meditatie: Stof van de rabbi
 42. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 43. Meditatie: ' Geloven '.
 44. Meditatie: Paaspower
 45. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 46. Meditatie: Beloning na beproeving
 47. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 48. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente