Hervormde Gemeente Heerde - Bezinning

“jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten” (Handelingen 2:17b)

De Heilige Geest heeft christenen vanaf het begin, vanaf de eerste Pinksterdag, in vuur en vlam gezet. De Geest laat mensen opnieuw geboren worden, zodat ze Gods opdracht begrijpen en proberen met en voor God te leven. Bij de profeet Joël komen we de belofte tegen dat door de Heilige Geest jongeren visioenen zullen zien en ouderen dromen zullen dromen. God gebruikt dromen om door mensen heen te werken en om tot mensen te spreken.

Heeft u er wel eens over nagedacht dat u iedere nacht droomt, maar dat u zich dat zelden herinnert? Je kunt een droom beschouwen als een chemisch proces in de hersenen, maar dromen zijn meer: psychologen zien dromen als een uiting van ons onderbewustzijn. Daarom vertelt een droom iets over ons. In ons onderbewustzijn slaan wij gebeurtenissen op die wij verdringen of koesteren.

De Bijbel ziet dromen als middel van God om iets te openbaren.
Kwaad en goed, zaken die ons afschrikken of beroeren, komen in onze slaap naar boven. Maar hoe vreemd, angstwekkend je onderbewustzijn ook naar boven komt, het is een menselijke creatie die wij moeten interpreteren. Zowel de profeet Joël als de apostel Petrus schrijven dat door de Heilige Geest oude mensen dromen zullen dromen.
Naast waarschuwende dromen en angstdromen kent de Bijbel ook roepingsdromen.
Een tekenend voorbeeld hiervan vinden we in het verhaal van de man uit Macedonië. Hij verschijnt Paulus in een droom en verwoordt zijn boodschap : ‘Kom over en help ons’.
Paulus weet dat hier de Geest van Pinksteren tot hem spreekt en hij vertrekt.

Opvallend vind ik dat het leven van de Here Jezus hier op aarde zich afspeelt tussen twee dromen: Jozef, die van plan is Maria te verlaten, wordt in een droom tot andere gedachten gebracht: “Jozef was een rechtschapen man en wilde haar niet in opspraak brengen en dacht haar in het geheim te verstoten” (Mat 1:19). Hij weet dankzij de droom waarin Gods engel tot hem spreekt dat Maria's toekomst ook zijn toekomst is, het kind dat Maria bij zich draagt is verwekt door de Heilige Geest.
Aan het einde van Jezus' leven krijgt Claudia Procura, de vrouw van Pilatus, een droom: “wees voorzichtig Pilatus, bemoei je niet met Hem (Jezus). Laat je niet in met die rechtvaardige! Om Hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel doorstaan”, getuigt zij (Mat 27:19).

Dromen doen ons uitstijgen boven de gewone aardse ervaringen. Ze geven richting en inhoud. Het Pinksterfeest laat ons dromen van de doorwerking van de Heilige Geest, van vrede en gerechtigheid. De Heilige Geest geeft ons uitzicht op Gods koninkrijk.
Laat die droom daarom werkelijkheid worden door je open te stellen voor de Heilige Geest.
“Dan geeft Hij het Zijn beminden in de slaap, dan zaait Hij Zijn naam in onze diepste dromen. Want Hij heeft ons zelf ontvankelijk gemaakt, zoals de regen neerdaalt in de bomen. “ (Gezang 487:3)

Gezegend Pinksterfeest!
Ds. G.J. Röben

 1. Meditatie 23-04-2021: Hoe zou u reageren?
 2. Meditatie 02-04-2021: Christus onze gekruisigde Heer verrees!
 3. Meditatie 19-03-2021: … ja overal is God!
 4. Meditatie 26-02-2021: ‘… Die geleden heeft …’
 5. Meditatie 22-01-2021: De aantrekkingskracht van Jezus
 6. Meditatie 15-01-2021: Wachtwoord
 7. Meditatie 18-12-2020: Vreugde, vreugde, louter vreugde
 8. Meditatie 27-11-2020: Kiezen voor dankbaarheid
 9. Meditatie 07-11-2020: leven van verwondering
 10. Meditatie 16-10-2020: Wat een God!
 11. Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand
 12. Meditatie 07-08-2020: Kauwt u met me mee?
 13. Meditatie 10-07-2020: Rusten en bijtanken
 14. Meditatie 12-06-2020: De zuchtende Trooster
 15. meditatie 22-05-2020: Pinksteren!
 16. Meditatie 10-04-2020: ‘van je apropos’
 17. Meditatie 20-03-2020: ‘DAAR WORD JE TOCH STIL VAN!’
 18. Meditatie 28-02-2020: Solidariteit
 19. Meditatie 07-02-2020: Kruis dragen
 20. Meditatie 17-01-2020: Geven met je Hart
 21. Meditatie 20-12-2019: is Johannes de Doper ’n randfiguur?
 22. Meditatie 06-12-2019: Wat vraagt God eigenlijk van ons?
 23. Meditatie 22-11-2019: Troost
 24. Meditatie 08-11-2019: opbouw muur rond Jeruzalem
 25. Meditatie 25-10-2019: Onze God is een God van ontmoeting
 26. Meditatie 11-10-2019: Een levende brief
 27. Meditatie 27-09-2019: Bubbel
 28. Meditatie 07-09-2019: Een voorschot
 29. Meditatie 07-08-2019: Jezus, ook uw Heiland?
 30. Meditatie 28-06-2019: Monocultuur
 31. Meditatie 02-06-2019: Schijf van drie
 32. Meditatie 29-05-2019: Vervuld met de Heilige Geest
 33. Meditatie 13-05-2019: ‘Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever...'
 34. Meditatie 20-04-2019: Een verschrikkelijk mooi bericht
 35. Meditatie 04-03-2019: Twijfel
 36. Meditatie 01-02-2019: ‘Goed kwaad’
 37. Meditatie 19-01-2019: Trouw zijn in 2019
 38. Meditatie 21-12-2018: Is er plaats voor Jezus!?
 39. Meditatie 07-12-2018: Rouw
 40. Meditatie 23-11-2018: 'open boek'
 41. Meditatie 10-11-2018: Kom en vier mee
 42. Meditatie 26-10-2018: De HERE is uw bewaarder
 43. Meditatie 12-10-2018: Lef hebben
 44. Meditatie: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?
 45. Meditatie: ‘Houd iedereen in ere (..)’
 46. Meditatie: De aarde is van de Heer!
 47. Meditatie: rust nemen
 48. Meditatie: Schade en drek
 49. Meditatie: Stof van de rabbi
 50. Meditatie: Pinksteren, meer dan twee dagen feest?!
 51. Meditatie: ' Geloven '.
 52. Meditatie: Paaspower
 53. Meditatie: BEZOEK ONZE OUDEREN
 54. Meditatie: Beloning na beproeving
 55. Meditatie: Jezus, dood van mijn dood
 56. Meditatie 31-01-2018: Ambtsdragers en de gemeente