Voorbereiding - 14 feb.

Voorbreidingen

Omdat we tijdens de 40 dagentijd nog niet allemaal in de kerk kunnen zijn, is het mogelijk om nu alvast voorbereidingen te treffen om zo ook vanuit huis betrokken te zijn op deze bijzondere periode.

Gratis 40 dagentijdkalender en vastenkaart

Op petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender kunt u gratis de 40 dagentijdkalender van Kerk in Actie bestellen. Voor elke dag staat hier een dagtekst met korte uitleg. Of bestel de kalender meteen mee met de vastenkaart op www.kerkinactie.nl/vasten en spaar tijdens de 40 dagenlijdenstijd voor kansarme kinderen in Zuid Afrika. Voor de kinderen is er een speciale vastenkaart.

Achter in de kerk en via een diaken bij u in de buurt zijn ook een aantal kalenders en vastenkaarten beschikbaar. Kijk hier voor contactgevens van de diakenen.

De 40 dagentijd acties

De Lijdenstijdacties, rondom het thema, zijn zo gekozen en uitgewerkt dat de acties, ondanks de Corona door kunnen gaan.

zondag 14 februari:             uitleg thema en acties
zondag 21 februari:             de zieken bezoeken
zondag 28 februari:             de dorstigen drinken geven
zondag 7 maart:                  de vreemdeling onderdak bieden
zondag 14 maart:                de naakten kleden
zondag 21 maart:                de hongerigen eten geven
zondag 28 maart:                de doden begraven
zondag 4 april:                    Pasen

Binnenkort is hier meer informatie te vinden over de verschillende acties in de 40 dagentijd

17 februari - Aswoensdag

Op Aswoensdag start de Veertigdagentijd. Veertig dagen gaan we op weg en bezinnen we ons. Het is goed vandaag even stil te staan en vooruit te kijken naar wat komen gaat. We laten de gang van het normale leven los en we richten ons op de weg van Jezus Christus naar Pasen. Dat gaat niet vanzelf. Er is veel wat onze aandacht vraagt en ons kan afleiden. Juist daarom is het goed te beseffen wat we de komende weken gaan doen en worden we eerst een paar dagen echt stil. Deze week nog even geen project of actie waar we mee bezig gaan. Dat komt als we ons op de eerste zondag van de Veertigdagentijd alvast verheugen op de opstanding van de Heer, een dag niet vasten en gaan kijken hoe we kunnen opstaan voor onze naaste. In die cadans lopen we door de veertig dagen heen. Op de zondagen staan we op, laten we ons inspireren door de werken van barmhartigheid en de projecten die daarbij horen. Door de week worden we stil, vasten we en kijken we hoe we er concreet kunnen zijn voor de ander.

TIP: Probeer deze week stil te worden en je klaar te maken voor de veertig dagen die komen. Zoek een lied om te zingen of te lezen dat je kan helpen om stil te worden. Denk aan Lied 1005 - Longing for light/Zoekend naar licht of Lied 598 - Als alles duister is.