Week 2 - 28 feb.

Week2

De dorstigen laven

In deze week willen we gaan vasten en sparen met de spaarboxjes.

'Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ - Mattheüs 25:35

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel.

Vasten en uitsparen

Wie werkelijk wil vasten, doet er goed aan méér te doen dan eten en drinken te laten staan. Vasten is losmaken, alle goddeloze bindingen verbreken. En hoeveel van die bindingen zijn er niet in ons leven? Je kunt aan duizend-en-één dingen vastzitten, je kunt in de loop van de tijd verstrikt zijn geraakt in allerhande zondige gewoonten, het kan koud en kil geworden zijn in ons hart. De oproep voor deze week is om een week lang alcohol te laten staan. Kinderen kunnen mee doen door geen frisdank maar water of thee te drinken.

Vasten - dat is: losmaken, de verkillende en verstikkende bindingen die ons eigen leven en dat van anderen stuk maken. Daarom bidden wij, om de warmte van Gods Geest. Het omzien is belangrijk. Zie om naar de kansarme kinderen in Zuid Afrika en spaar van hetgeen je uitspaart door te vasten. In de dienst van 28 februari delen we spaarboxjes uit. Eventueel zijn deze ook af te halen bij de diakenen thuis.

Wanneer de beperkingen rondom Corona het toelaten, willen we wederom nadruk leggen op het inleveren van de spaarboxjes door kinderen. Kinderen hebben vaak de hele lijdenstijd gespaard in het is mooi dat ze dan voor in de kerk op een speciaal moment in de dienst hun spaarboxje kunnen inleveren. Ook kan het gespaarde geld overgemaakt worden op  IBAN-nummer NL43 RABO 0326 5172 86 van de Diaconie Hervormde Gemeente Heerde onder vermelding van: “toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika”. Een foto van het spaarboxje en de spaarder doorgemaild worden naar  diaconie@hervormdheerde.nl  voor op de beamer.

Spaart U mee! Samen zijn we kerk.

De Diaconie

Het spaardoel

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid Afrika

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme kinderen met onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden.

foto zuid afrika

Kinderwerk

De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leert hen normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze geeft hen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst.

Jongerenwerk

Als Kgaugelo ouder wordt zal hij met zijn studie begeleidt worden door jongerenwerker Zakhele, die vertelt: "We begeleiden onze jeugd net zo lang tot ze hun plek gevonden hebben en verzekerd zijn van een vaste baan." Studiekampen, vakantiekampen, mensen ontmoeten die in je geloven en je blijven stimuleren. Dat verandert levens!

Hoeveel kinderen worden bereikt?

Mede dankzij uw steun kunnen Sue, Zakhele en de andere medewerkers ieder jaar veel kinderen bereiken:

  • 1060 jongeren kunnen meedoen aan bijbelclubs en vakantiekampen
  • 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding
  • 230 kinderen leren sociale vaardigheden
  • 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp
  • 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.

Steun dit werk