Week 3 - 7 maart

Week3

De vreemdelingen onderdak bieden

‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ - Mattheüs 25:35
De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken in de wereld aan mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat heeft ervaren streeft niet naar behoud van eigen huis en haard, maar kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.

Consuminderen
Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. (1 Timoteüs 6:8)
Minder is goed voor de schepping. Iedereen een dag per week geen vlees heeft bijvoorbeeld hetzelfde effect op de uitstoot van broeikasgassen als één miljoen minder auto’s. Als wij dit doen kunnen wij ook, heel in het klein, meeleven met de mensen, die het met veel minder moeten doen, vluchtelingen bijvoorbeeld. Geen of nauwelijks onderdak, eten, kleren en luxeartikelen. Zou het u bijvoorbeeld lukken om een week minder of geen vlees te eten? En kinderen, om een week minder of helemaal niet te snoepen?

Als wij dan toch aan het consuminderen zijn, kunnen wij ook denken aan bijvoorbeeld de voedselbank, het delen van onze overvloed met anderen die minder te besteden en consumeren hebben.

Op 14 maart is de Diaconie collecte voor de voedselbank.
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg geld over voor eten, kleding en andere basisbehoeften. Ook in de omgeving van Vaassen, Epe, Heerde en omgeving zijn tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omgeving steunt deze groep door voedselpakketten te verstrekken, samengesteld door vrijwilligers uit gedoneerde middelen. Zowel bestuursleden als vrijwilligers krijgen geen enkele vergoeding voor hun inzet bij de Voedselbank.

Doet u ook mee met het inzamelen van houdbare levensmiddelen voor de voedselbank? Voorkeur gaat uit naar Fairtrade artikelen, wel zo eerlijk voor de boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden, die hierdoor kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

U kunt uw artikelen tot 22 maart inleveren bij de familie Bijsterbosch, Zuppeldseweg 16-1 te Heerde.