Hervormde Gemeente Heerde - Lijdenstijdactie 2021

Thema 2021: Ik ben er voor jou - Zeven keer barmhartigheid

Dit jaar sluiten we aan bij het thema van Kerk in Actie en maken we gebruik van de beschikbare middelen van Kerk in Actie.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Lijdenstijd / Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus.
Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is:

  • de hongerigen eten geven;
  • de dorstigen drinken geven;
  • de naakten kleden;
  • de vreemdelingen onderdak bieden;
  • de zieken verzorgen;
  • de gevangenen bezoeken;
  • de doden begraven;

Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Doet u mee! Samen zijn we kerk.

De diaconie

 

ps. Neem nu al de nodige voorbereidingen om straks betrokken te zijn op 40 dagentijd!

 

Meer over de zeven werken van barmhartigheid

Mattheüs 25: vers 35 en 36
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terechtgekomen, maar wie een willekeurig museum met schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben? Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit Mattheüs 25, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.