Huiskringen

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over Gemeente Groei Groepen laat het ons dan weten]

LET OP! Dit is verouderde informatie. Binnenkort werken we deze informatie bij, neem voor actuele informatie contact op met een van onze predikanten.

Waar staat een Gemeente Groei Groep voor?
In het kort kunnen we zeggen dat de drie G's van de GGG staan voor de groei van de onderlinge GEMEENSCHAP, het persoonlijk GELOOF en ons GETUIGENIS. In de GGG wordt de onderlinge GEMEENSCHAP opgebouwd door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en door de onderlinge band die met elkaar groeit als sociaal gebeuren. We leven met elkaar mee. Zo vormen we een hechte gemeenschap. Het blijkt ook dat de GGG helpt om de navolging van Jezus concreter in te vullen. Het gesprek met anderen hierover kan stimuleren om een meer toegewijd discipel te zijn. Zo groeien we in ons GELOOF. Door met elkaar te praten over ons geloof leren we ook om vrijmoediger met andersdenkenden het gesprek aan te gaan. Het is ook makkelijk om vrienden of kennissen in een kleine ongedwongen groep uit te nodigen om mee te komen praten. De GGG is dan ook ideaal om door middel van vriendschappen mensen bij het evangelie te betrekken. Zo groeien we in getal en GETUIGENIS.

Bijeenkomsten
We komen in het winterseizoen 1 keer in de twee weken bij elkaar in een persoonlijke sfeer, als een soort "gezin" in het huis van het gastgezin. In dit "huisgezin" aanvaarden en vertrouwen we elkaar. Elke bijeenkomst kent een aantal "onderdelen", zoals koffie/thee drinken, tijd voor een onderling gesprek, samen bidden, zingen en onderzoeken wat een bijbelgedeelte ons te vertellen heeft en wat we zelf hiermee kunnen doen in ons dagelijks leven. We willen God en elkaar beter leren kennen, luisteren naar elkaar, leren van elkaar en met elkaar meeleven. De persoonlijke dingen die we elkaar toevertrouwen, blijven dan natuurlijk ook binnen de groep. Elke groep kent een of meerdere gespreksleid(st)ers die zich beschikbaar hebben gesteld om het groepsgesprek in goede banen te leiden. Deze leid(st)er is dus niet de allesweter want we zijn gezamenlijk op een zoektocht naar Gods bedoeling voor ons leven vanuit de Bijbel. Als leidraad voor deze avonden gebruiken we een boekje dat speciaal voor de GGG's wordt uitgegeven door het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Voor meer informatie over het Evangelisch Werkverband: zie www.ewv.nl.

Meedoen
Voel jij je aangetrokken om deel te nemen aan een Gemeente Groei Groep of wil je daar eerst meer informatie over, neem dan contact op met een van de gespreksleid(st)ers. Wij willen graag dat onze groepen ook groeien in getal, dus ook meer deelnemers. En we zijn echt niet bang wanneer een groep te groot dreigt te worden, want dan starten gewoon weer een nieuwe groep.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de groepen die er zijn, op welke avond die bij elkaar komen en wie de gespreksleid(st)ers zijn.

Dus bel of mail gerust een van ons en kom een avond kijken !! Je bent van harte welkom.

Algemeen email adres: ggg@hervormdheerde.nl

Maandag

Gerrit en Fenny Bouwhuis

tel. 0578-693749

Dinsdag

Jan en Jannie Kers

tel. 0578-693970

Woensdag

Leo en Henny Mostert

tel. 0578-694613

[Dit is een voorlopige tekst - mis je nog informatie over Bijbelkringen laat het ons dan weten]

LET OP! Dit is verouderde informatie. Binnenkort werken we deze informatie bij, neem voor actuele informatie contact op met een van onze predikanten.

seizoen 2015/2016

BIJBELKRINGEN CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER E-MAILADRES
Den Hertog A. van 't Hul 038 4478069 a.j.vthul@gmail.com
Hadassa E. Tessemaker 0578 694070   zwaantjetesse@live.nl
Henk Harmsen H. Harmsen 0578 693300 hewiharmsen@gmail.com
Noord D. Barneveld 0578 691446 d.barneveld7255@gmail.com
       
Brinkstate G. Timmer 0578 693068 gtimmer@hervormdheerde.nl
De Zeven Morgen idem idem idem
Interkerkelijke Bijbelgroep ‘Voor Iedereen’ idem idem idem
       
MANNENVERENIGING T. Bos 0578 692116 tbos@hccnet.nl
VROUWENVERENIGING B. Hilhorst 0578 697172 Geen
       
16+ Groep A. van 't Hul 038 4478069 a.j.vthul@gmail.com
  E. Kers 0578695614 e.kers@kickmail.nl
20+ Groep D. de Ruiter 0578 617703 dderuiter@hervormdheerde.nl
  L. de Ruiter 0578 617703 lianneha85@hotmail.com


Bijbelkring Den Hertog

Leeftijdscategorie:  ongeveer 40 tot 60 jaar 
Aantal:  ongeveer 9
Ruimte nieuwe deelnemers: ja
Frequentie: 1 maal in de 3 á 4 weken op woensdagavond
Aanvang en afsluiting: van 20.15 uur – 22.00 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Afsluiting seizoen: gezellige avond


Onze Bijbelkring is ongeveer 20 jaar geleden opgericht. Tijdens de kringavonden beginnen we meestal met een paar kopjes koffie, waardoor we de gelegenheid hebben om even ‘bij te praten’. Daarna richten we ons op Bijbelstudie. Aan het begin van het seizoen kiezen we daarvoor een Bijbelboek uit het Oude- of Nieuwe Testament. Degene bij wie we die avond op bezoek zijn is meestal de gespreksleider of -leidster.

Bijbelkring  Hadassa

Leeftijdscategorie:  ongeveer 45 tot 70 jaar
Aantal:  ongeveer 14 vrouwen
Ruimte nieuwe deelnemers: altijd, maar dan moet er gesplitst worden
Frequentie: 1 maal per maand op maandagavond
Aanvang en afsluiting: van 19.15 uur – 22.00 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Afsluiting seizoen: in juni met een gezellige avond
Leiding: mevr. J.T. Ekelmans


We vinden het belangrijk om met elkaar na te denken over de betekenis van het gegeven Woord voor ons geloofsleven van alle dag. Vaste onderdelen van de avonden zijn dan ook Bijbel lezen, zingen en gebed. Met elkaar zoeken we naar geloofsverdieping en bemoediging. In het najaar van 2015 zijn we begonnen aan het boek ‘Waarom Israël’ van ds. W.J. Glashouwer.

Bijbelkring Henk Harmsen

Leeftijdscategorie:  ongeveer 30 tot 50 jaar
Aantal:  ongeveer 18 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: 1 á 2
Frequentie: 1 maal per maand op de 2e woensdagavond
Aanvang en afsluiting: vanaf 20.00 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers


Onze Bijbelkring is zo’n 8 jaar geleden ontstaan op verzoek van deelnemers van een Alpha cursus. We behandelden o.a. het Bijbelstudie boekje ‘In de voetsporen van Mozes’. Ook behandelen we soms een vrij onderwerp naar keuze.

Bijbelkring Noord

Leeftijdscategorie:  ouderen
 Aantal:  ongeveer 20 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: altijd, maar dan moet er gesplitst worden
Frequentie: 1 maal per maand op de 2e donderdagavond
Aanvang en afsluiting: 19.45 uur – 22.00 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Leiding: ds. C. Hoek


Onze Bijbelkring is zo’n 45 jaar geleden ontstaan en we behandelen ieder jaar weer een ander boekje dat verdieping geeft op het geloof. In seizoen 2015/2016 is dat ‘Leeuw en het Lam’ van P.J. Lalleman.

Bijbelkring  Brinkhoven

Leeftijdscategorie:  ouderen
Aantal:  ongeveer 20 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per maand op de 2e donderdag
Aanvang en afsluiting: van 14.45 uur – 15.45 uur
Plaats: Brinkhoven ‘De Restauratie’
Leiding: Leiding: dhr. G. Timmer


Deze Bijbelkring wordt vanuit Brinkhoven voor alle bewoners georganiseerd.  Ook enkele bewoners van de aanleunwoningen en Brinkstate nemen deel. Daarnaast is er een groep van de Herv. Gemeente van buiten Brinkhoven die trouw naar deze Bijbelstudie komt. De Bijbelstudie, inclusief het Schriftgedeelte, staat geheel op papier en is daardoor goed te volgen en kan later nog eens rustig overgelezen worden. Een aantal vragen helpt om het gesprek over het Bijbelgedeelte te voeren. Er worden ook een aantal bekende liederen gezongen. We bestudeerden o.a. het boek Jona en div. Bijbelgedeelten die iets over het ouder worden zeggen. 

Bijbelkring  Brinkstate

Leeftijdscategorie:  ouderen
Aantal:  ongeveer 15 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per maand op maandagavond
Aanvang en afsluiting: van 18.30 uur – 19.30 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Leiding: Leiding: dhr. G. Timmer


Deze Bijbelkring is in de herfst van 2009 ontstaan uit een groothuisbezoek op Brinkstate. De werkwijze is gelijk aan hetgeen vermeld staat onder Bijbelkring ‘De Zeven Morgen’.

Bijbelkring  De Zeven Morgen

Leeftijdscategorie:  ouderen
Aantal:  ongeveer 13 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per maand op de 2e donderdagavond
Aanvang en afsluiting: van 18.30 uur – 19.30 uur
Plaats: bij toerbeurt bij één van de deelnemers
Leiding: Leiding: dhr. G. Timmer


Deze kring is in 2005 gestart naar aanleiding van een groot huisbezoek. De kring wordt bezocht door bewoners van De Zeven Morgen en een aantal mensen uit de directe omgeving. De deelnemers krijgen iedere keer het Bijbelgedeelte op papier met een duidelijke letter afgedrukt om alvast te lezen voor de volgende keer, met daarbij al enkele vragen naar aanleiding van het Bijbelgedeelte. Vaak ook met verschillende vertalingen naast elkaar. We lezen het gedeelte, waarna iedereen vragen kan stellen over de tekst en de leider nog een uitleg geeft. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek en proberen lijnen naar ons eigen dagelijkse leven te trekken. De voorbereide vragen helpen ons daarbij. We hebben de afgelopen jaren een aantal Bijbelboeken, zoals bijv. het boek Jona, en een aantal Bijbelse personen behandeld en ook div. Bijbelgedeelten die iets over het ouder worden zeggen. 

Bijbelkring  Verstandelijk Beperkt

Leeftijdscategorie:  onbeperkt
Aantal:  ongeveer 7 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per 2 weken op dinsdagavond
Aanvang en afsluiting: van 19.00 uur – 20.00 uur
Plaats: Welgelegen
Leiding: Leiding: dhr. G. Timmer


Er zijn al vele jaren een aantal interkerkelijke Catechese/Bijbelkringen, die vanuit de kerken voor  bewoners van de huizen van Philadelphia verzorgd worden. Ook een aantal van onze gemeenteleden nemen deel aan deze groepen en ook bij de vrijwilligers die deze groepen leiden zitten leden van onze gemeente. Vier jaar geleden is er een Bijbelkring voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking, die geen gebruik maken van bovengenoemde groepen, begonnen in Welgelegen. Op dinsdagavond komen ook de Philadelphia-groepen bijeen. Gezamenlijk met die groepen worden het Kerst- en Paasfeest gevierd.

Mannenvereniging/Bijbelstudiekring

Leeftijdscategorie:  vanaf ongeveer 60 jaar
Aantal:  ongeveer 10 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per 2 weken op maandagavond
Aanvang en afsluiting: 19.30 uur
Plaats: Gebouw naast de kerk/kosterij
Leiding: dhr. T. Bos

Onze mannenvereniging bestaat al ruim 65 jaar. De inleiding wordt door één van de deelnemers verzorgd en we hebben ook regelmatig een gastpredikant/spreker. In seizoen 2015/2016 richten we ons op het boek Openbaringen van Johannes. We laten ons leiden door het boekje “Leeuw en Lam” van P.J. Lalleman.

Vrouwenvereniging

Leeftijdscategorie:  vanaf ongeveer 60 jaar
Aantal:  ongeveer 22 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per 2 weken op maandagavond
Aanvang en afsluiting: 19.00 uur – 21.00 uur
Plaats: Welgelegen
Leiding: mevr. B. Hilhorst


Onze vrouwenvereniging bestaat al ruim 60 jaar. Voor de pauze verzorgt de voorzitster de inleiding. Dit is altijd een onderwerp dat vanuit de Bijbel wordt belicht. Na de pauze is er tijd voor iets gezelligs, zoals een puzzel of een spelletje en we nodigen ook regelmatig iemand uit om iets interessant te komen vertellen.

Zestien+ Groep

Leeftijdscategorie:  16 – 20 jaar
Aantal:  ongeveer 13 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per 2 weken op zondagavond
Aanvang en afsluiting: na de kerkdienst
Plaats: Fam. E. Kers, Kuipersakker 9


De 16+ Groep bestaat sinds 2014 en is ontstaan als vervolg op de tienerclub. We openen de avond altijd met gebed en een lied waarna we op een ontspannen manier een onderwerp onder de loop nemen uit het materiaal van de HGJB.

Twintig+ Groep

Leeftijdscategorie:  20 – 30 jaar
Aantal:  ongeveer 6 deelnemers
Ruimte nieuwe deelnemers: Ja
Frequentie: 1 maal per 4 weken op zondagavond
Aanvang en afsluiting: na de kerkdienst
Plaats: Fam. D. de Ruiter, Godefriduslaan 41


N.a.v. vragen uit de gemeente is er vanaf okt. 2015 gestart  met deze 20+ Groep met de bedoeling om meer te leren over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit doen we door in de Bijbel te lezen, ervaringen over ons geloof te delen, samen te bidden en er voor elkaar te zijn.