Hervormde Gemeente Heerde - Lijdenstijdactie 2019

Ook dit jaar organiseert de diaconie weer de actie lijdenstijd. Elke week is er een nieuwe actie, waar u aan mee kunt doen. Het thema voor de actie Lijdenstijd 2019 is:

Met ontferming bewogen

Hoe vaak lezen we niet in de Bijbel dat Jezus met ontferming bewogen was met de mensen om hem heen. Als een dienstknecht, iemand die zichzelf in dienst stelde van de ander. Elke handeling om iets voor een ander te doen, zonder er zelf beter van te worden, begint  met bewogenheid om die ander. De bereidheid om onszelf weg te cijferen, om ons in dienst te stellen van het Koninkrijk van God. Dit gaat niet vanzelf en we hoeven het niet alleen te doen.

In die diep bewogen nacht
Jezus heeft aan het kruis geleden
onze schuld daar afbetaald
heeft een bittere strijd gestreden
ons vanuit de dood gehaald

Door de zondeval verloren
doolden wij vergeefs in ’t rond
maar nu mogen wij – herboren -
gaan tot Hem die redding zond

Denk aan wat Hij moest verdragen
die verduisterende  pijn
martelingen, geselslagen
Hij onschuldig, puur en rein
kwam om onze straf te nemen
en nu Hij ons heeft bevrijd
mogen wij verlossing claimen
leven tot in eeuwigheid

Zie een lente is ontloken
Jezus heeft Gods wil volbracht
onze duisternis doorbroken
in die diep bewogen nacht

Bezinning tijdens de lijdensweken

Naast het meedoen met de acties lijdenstijd kunt u tijdens de lijdensweken elke dag een tekst lezen met een korte uitleg. Deze dagteksten met uitleg zijn opgesteld door ds. van der Graaf, ds. Röben en de heer Timmer.  

De dagteksten met korte uitleg staan op de website www.hervormdheerde.nl en liggen op de zondagen in de lijdensweken ook achterin de kerk. De eerste dagtekst met uitleg luidt als volgt:

Dagtekst zondag 3 maart:

‘Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan (Johannes 13:1).’

Korte uitleg: Deze dagen volgen we Jezus op zijn lijdensweg. Wat we zien is liefde in uitvoering, schrijft Johannes. Jezus gaat in zijn liefde voor ons tot het uiterste. Zie hoe lief Hij ons heeft!

Elke dag tot aan de stille week voor Pasen is er een nieuwe dagtekst. Leest u mee?

Doe dit jaar weer mee één of meer acties  en zet je in voor het Koninkrijk van God.

Namens de diaconie van harte aanbevolen.

Copyright 2018 | Hervormde Gemeente Heerde | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Inloggen
anbi