Lijdenstijdactie 2018
HIJ VOOR MIJ

Week 5 - 11 maart

banner week5

 Inzamelen voor Voedsel bank en kledingbank  “de Cirkel”  weekopdracht : “Eerlijk delen met anderen”

Evenals vorige jaren willen we de gemeente opnieuw oproepen om levensmiddelen in te zamelen voor de bekende Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde en voor het kleding winkeltje “de Cirkel”

De Voedselbank 
De voedselbank heeft behoefte aan allerlei soorten houdbare levensmiddelen, groenten in potten of blikken, pindakaas, hagelslag of jam, spullen voor persoonlijke verzorging zoals tandpasta e.d. eigenlijk alle levensmiddelen met een langere houdbaarheidsdatum zijn heel erg welkom.

Helaas zijn er steeds meer mensen die in onzer samenleving tussen de “wal’ en het schip” vallen en daardoor een beroep op de Voedselbank  moeten doen

Ook nu weer willen we U en jou oproepen om vooral Fairtrade producten in te zamelen. De Plus supermarkt in Heerde heeft de Diaconie toegezegd, deze actie graag te willen ondersteunen en voor ieder pak” Fairtrade” koffie een pak “Fairtrade” thee te willen schenken! Dat is misschien een extra stimulans om hierdoor zowel de Voedselbank en Fairtrade te ondersteunen. Het is de bedoeling  dat  de producten op biddag -woensdag 14 maart en zondag 18 maart worden ingezameld. Achter in de kerk (onder het orgel) zal een tafel staan waar de producten verzameld worden, ook zal daar de bekende groene collectebus staan voor de eventuele financiële giften, die natuurlijk  ook heel erg welkom zijn.

Excursie
Bij voldoende belangstelling vanuit onze gemeente zal er maandag 19 maart om 19.30 uur een excursie naar de voedsel georganiseerd worden, opgave graag voor vrijdag  16 maart bij de diaconie.

Wat doet de Voedselbank?
De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in de samenleving, de voedselbank helpt huishoudens die in grote armoede leven elke week aan een voedselpakket, waar nodig wordt in samenwerking met andere organisaties in andere vorm hulp verleent, de gehele organisatie wordt gedragen door vrijwilligers, vanaf het ophalen van levensmiddelen bij fabrikanten, bij bedrijven en instellingen, het samenstellen van de pakketten tot aan het uitgeven van die pakketten aan de huishoudens. Wij zijn erg blij met “spontane acties”  zoals nu weer in de actie Lijdenstijd van de Hervormde Gemeente Heerde. Alvast hartelijk dank namens de Voedselbank !

Fairtrade
Door Fairtrade producten te kopen investeer je in mensen in ontwikkelingslanden. Via Fairtrade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder mens waardige omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en extreem lange dagen. Maar wel aandacht voor milieuvriendelijk productieprocessen.

Initiatieven die de Fairtrade principes hebben verankert in hun werkwijze zijn onder andere Fairtrade International( Max Havelaar),WFTO, Fait for Life, Naturland en Bio-Equitable. Producten van deze initiatieven zijn op verschillende plaatsen te koop.

Kledingbank de Cirkel
Evenals vorig jaar is, willen we, naast de al jaren bekende en succesvolle “Voedselbank inzameling” ,nu ook weer  inzamelen voor de kledingbank “de Cirkel” , het weekthema : “Eerlijk delen met anderen” past hier uitstekend bij! De door u meegebrachte gebruikte (nog  draagbare) kleding kunt u kwijt op biddag woensdag 14 maart en zondag 18 maart op de tafels achterin de kerk.

De diaconie

Copyright 2018 | Hervormde Gemeente Heerde | Alle rechten voorbehouden | Inloggen
anbi