Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 42 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8). 

Contact gegevens

Diaconie Hervormde Gemeente Heerde
t.a.v. Secretaris Diaconie
Postbus 121
8180 AC Heerde
Email:  diaconie@hervormdheerde.nl 

IBAN rekeningnummer NL43 RABO 0326 5172 86

Samenstelling