Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Oprichten Dorcaswinkel in Hattemerbroek

In het voorjaar van 2019 heeft Dorcas de mogelijkheid om een nieuwe Dorcas-winkel te openen in Hattemerbroek. Na enkele maanden van voorbereiding, hebben wij een prachtig pand aangeboden gekregen aan de Zuiderzeestraatweg. Met de eigenaar daarvan is een principeovereenkomst gesloten. Realisatie van de vestiging is afhankelijk van beschikbare vrijwilligers en het verstrekken van de definitieve vergunning door de plaatselijke gemeente. Daar uw gemeente bij Dorcas bekend is, ontvangt u dit bericht.

De winkel zal deel uitmaken van hulporganisatie Dorcas uit Andijk. Momenteel zijn er reeds 32 winkels in Nederland geopend, allemaal met het doel om geld in te zamelen voor hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Wij vragen mensen goederen bij ons in te leveren die vervolgens in de Dorcas Winkels worden verkocht. Met de netto-opbrengsten worden de Dorcas-projecten gesteund.

Meer informatie over de Dorcas Winkels kunt u lezen op www.dorcaswinkels.nl

Promotie
Wij willen uw gemeente vragen om ons te helpen bij het werven van vrijwilligers. Hiervoor is een flyer gemaakt die we graag in uw gemeente zouden willen neerleggen (in de bijlage heb ik een concept-flyer meegestuurd). Daarnaast zou het fijn zijn als er een stukje in uw kerkblad en/of op de website geplaatst kan worden over dit initiatief. Eventueel kan hiervoor kopij worden aangeleverd.

Informatieavond: 22 november 2018
Om een en ander nader toe te lichten en vrijwilligers voor de Dorcas Winkel te werven, wordt op donderdagavond 22 november 2018 een informatieavond georganiseerd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom in de beoogde winkel aan de Zuiderzeestraatweg 21A, 8051 SL te Hattem.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. De avond zal ongeveer tot 21.30 duren.

Vragen en/of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met Frans Koedijk op nr. 06-22406677 of een mail sturen naar dorcaswinkelhattemerbroek@dorcas.nl

Zie ook: https://dorcas.nl 20181107 Dorcas

Hartelijke groet,

Frans Koedijk

In deze rubriek publiceren wij evenementen en activiteiten van kerkelijk en / of pastoraal belang van derden.