Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Website www.hervormdheerde.nl 
email redactie: webbeheer@hervormdheerde.nl 
email algemeen: info@hervormdheerde.nl

Beamerteam
Algemeen contact: beamcontact@hervormdheerde.nl
Berichten & mededelingen alle teamleden: beamteam@hervormdheerde.nl 

Kopij kerkblad Hervormd Heerde
Verschijnt 20 keer per jaar
Inleveren kopij via e-mail: kerkbode@hervormdheerde.nl

Redactiesecretariaat kerkblad
Korien IJzerman
Godefriduslaan 27
8181 GT Heerde
Tel. nr. 06-40526125
E-mail: kerkbode@hervormdheerde.nl

Abonnementen ( bestaand of nieuw), adreswijzigingen en advertenties kerkblad
Abonnement  25 euro per jaar
Gert Koster (administratie kerkblad)
Stationsstraat 2a 8181 CX  Heerde
tel. 0578-695349
E-mail: kerkbode@hervormdheerde.nl

Adreswijziging voor Ledenadministratie:
ledenadm@hervormdheerde.nl

Koster: Hennie Schuurman
tel: 0578-691742
mob: 06 10409370

Contactadres kerkradio
Theo Kwakkel
Email kerkradio@hervormdheerde.nl 

Persberichten aanleveren:
pers@hervormdheerde.nl

Bankgegevens
Bankrekeningnummer: 3965.56.175 Giro: 959765
t.n.v. “Hervormd Heerde”