Hervormde Gemeente Heerde

Hoge spits, lage drempels

Website www.hervormdheerde.nl 
email redactie: webbeheer@hervormdheerde.nl 
email algemeen: info@hervormdheerde.nl

Beamerteam
Algemeen contact: beamcontact@hervormdheerde.nl
Berichten & mededelingen alle teamleden: beamteam@hervormdheerde.nl 

Kopij kerkblad Hervormd Heerde
Verschijnt elke 14 dagen
Inleveren uiterlijk 1 week voor verschijnen bij Isabel van ’t Hul, Kerkstraat 31.Wapenveld
Email kerkbode@hervormdheerde.nl

Redactiesecretariaat kerkblad
Isabel van ’t Hul
Kerkstraat 31
8191 LT Wapenveld
038-447 80 69
kerkbode@hervormdheerde.nl

Abonnementen, adreswijzigingen en advertenties kerkblad
Abonnement € 20,- per jaar
Gert Koster ( penningmeester kerkblad)
Postweg 20, 8181 VJ Heerde
0478-695349

Adreswijziging voor Ledenadministratie:
ledenadm@hervormdheerde.nl

Koster: Hennie Schuurman
tel: 0578-691742
mob: 06 10409370

Contactadres kerkradio
Theo Kwakkel
Email kerkradio@hervormdheerde.nl 

Persberichten aanleveren:
pers@hervormdheerde.nl

Bankgegevens
Bankrekeningnummer: 3965.56.175 Giro: 959765
t.n.v. “Hervormd Heerde”