Hervormde Gemeente Heerde - Lijdenstijdactie 2019

De diaconie heeft voor de actie in 2018 het thema  -Hij voor mij- gekozen.

In het formulier voor het Heilig Avondmaal wordt ter gedachtenis aan Jezus het volgende geschreven: ‘’Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. Hij heeft onnoemelijk veel smaad gedragen, opdat wij bij God nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld , opdat wij in Gods gericht zouden worden vrijgesproken’’

Dit is door Johannes de Heer in lied 150 op de volgende prachtige wijze verwoord.

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus bied ons aan genezing;
Hij alleen is 't , die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Vooral de tekst in het tweede couplet “Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij die ons lijden draagt” in zeer indringend. Laten we hierdoor overweldigd worden en in beweging komen. 

Copyright 2018 | Hervormde Gemeente Heerde | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Inloggen
anbi